Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:4 Tisdag 2014-04-15 kl. 12:00

Tisdag 2014-04-15 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:4
Datum och tid: 2014-04-15 12:00
Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Förenta nationernas
stabiliseringsinsats i Mali (UFöU2)
Beredning
Prop. 2013/14:189 och motioner
Föredragande: Andreas Ekengren

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 12.00

Bilagor


Punkt 2: Bilaga med sammansättning av UFöU
Punkt 6: Utkast till betänkande UFöU2 (endast till deputerade)