Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:5 Tisdag 2014-05-06 kl. 12:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:5
Datum och tid: 2014-05-06 12:00
Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i Förenta nationernas
stabiliseringsinsats i Mali (UFöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2013/14:189 och motion
Föredragande: AE

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Onsdagen den 28 maj 2014 kl. 08.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll 2013/14:4
Punkt 3: Utkast till betänkande 2013/14:UFöU2