Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:6 Onsdag 2014-05-28 kl. 08:30

Onsdag 2014-05-28 kl. 08:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2013/14:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:6
Datum och tid: 2014-05-28 08:30
Plats: RÖ5-30 Utrikesutskottets sessionssal

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas
stabiliseringsinsats i Mali (UFöU2)
Justering
Prop. 2013/14:189 och motion
Föredragande: AE

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2013/14:UFöU2
Punkt 2: Protokoll 2013/14:5