Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:1 Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Torsdag 2014-11-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:1
Datum och tid: 2014-11-20 10:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1)
Information
Proposition 2014/15:14
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten

7. Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan (UFöU2)
Information
Proposition 2014/15:13
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Försvarsmakten

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 november 2014 kl. 14.00

Bilagor