Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:10 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:10
Datum och tid: 2015-05-07 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU4)
Justering
Proposition 2014/15:104 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 12.00

Bilagor