Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:11 Tisdag 2015-05-19 kl. 12:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:11
Datum och tid: 2015-05-19 12:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Val av ordförande

3. Val av vice ordförande

4. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

5. Kanslimeddelanden

6. Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden
2016-2020 (UFöU5)
Beredning
Proposition 2014/15:109 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 12.00

Bilagor