Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:12 Tisdag 2015-05-26 kl. 12:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:12
Datum och tid: 2015-05-26 12:00
Plats: RÖ5-32 Obs lokalen!

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden
2016-2020 (UFöU5)
Beredning
Proposition 2014/15:109 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00

Bilagor