Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:14 Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Torsdag 2015-06-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:14
Datum och tid: 2015-06-04 09:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden
2016-2020 (UFöU5)
Justering
Proposition 2014/15:109 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Övriga frågor

Bilagor