Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-11-27 kl. 14:00

Torsdag 2014-11-27 kl. 14:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2
Datum och tid: 2014-11-27 14:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU1)
Beredning
Prop. 2014/15:14
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan (UFöU2)
Beredning
Prop. 2014/15:13 och motioner
Föredragande: Eva Kvarfordt

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 december 2014 kl. 09.00

Bilagor