Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:UFöU201504290900 Onsdag 2015-04-29 kl. 09:00

Onsdag 2015-04-29 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Datum och tid: Onsdag 2015-04-29 kl. 09:00
Plats: RÖ5-30