Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:UFöU201505070900 Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2015-05-07 kl. 09:00
Plats: RÖ5-30