Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:5 Tisdag 2015-04-14 kl. 12:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:5
Datum och tid: 2015-04-14 12:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Information
Proposition 2014/15:68 och motioner
Utrikesråd Torbjörn Sohlström m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

7. Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Information
Proposition 2014/15:104 och ev. motioner
Utrikesråd Torbjörn Sohlström m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
ÖB general Sverker Göranson m.fl., Försvarsmakten

8. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Prop. 2014/15:68 och motioner
Föredragande: Sara Ehrenberg

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april 2015 kl. 14.00

Bilagor