Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:6 Torsdag 2015-04-16 kl. 14:00

Torsdag 2015-04-16 kl. 14:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:6
Datum och tid: 2015-04-16 14:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Fortsatt beredning
Proposition 2014/15:68 och motioner
Föredragande: Sara Ehrenberg

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 april 2015 kl. 14.00

Bilagor