Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:7 Torsdag 2015-04-23 kl. 14:00

Torsdag 2015-04-23 kl. 14:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:7
Datum och tid: 2015-04-23 14:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Justering
Proposition 2014/15:68 och motioner
Föredragande: Sara Ehrenberg

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Onsdagen den 29 april 2015 kl. 09:00

Bilagor