Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:8 Onsdag 2015-04-29 kl. 09:00

Onsdag 2015-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:8
Datum och tid: 2015-04-29 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU4)
Beredning
Proposition 2014/15:104 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 12.30

Bilagor