Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:9 Tisdag 2015-05-05 kl. 12:30

Tisdag 2015-05-05 kl. 12:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2014/15:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:9
Datum och tid: 2015-05-05 12:30
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Kanslimeddelanden

3. Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU4)
Fortsatt beredning
Proposition 2014/15:104 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 maj 2015 kl. 09.00

Bilagor