Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:10 Torsdag 2016-05-12 kl. 09:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10
Datum och tid: 2016-05-12 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:152 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj 2016 kl. 09.00

Bilagor