Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:11 Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:11
Datum och tid: 2016-05-19 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)
Justering
Prop. 2015/16:152 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2015/16:UFöU4 Samförståndsavtal om värdlandsstöd, onsdagen den 25 maj 2016

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor