Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30

Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5
Datum och tid: 2015-12-08 11:30
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats RSM i Afghanistan (UFöU1)
Justering
Prop. 2015/16:41 och motioner
Föredragande: Sara Ehrenberg

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak (UFöU2)
Justering
Prop. 2015/16:40 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor