Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:30

Tisdag 2016-04-12 kl. 11:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6
Datum och tid: 2016-04-12 11:30
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Information
Proposition 2015/16:119
Utrikesråd Anna Karin Eneström m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
ÖB general Micael Bydén m.fl., Försvarsmakten

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april 2016 kl. 09.00

Bilagor