Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7
Datum och tid: 2016-04-14 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Prop. 2015/16:119 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 april 2016 kl. 09.00

Bilagor