Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2015/16:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9
Datum och tid: 2016-04-28 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Justering
Prop. 2015/16:119 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2015/16:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, torsdagen den 12 maj 2016

4. Samförståndsavtal om värdlandsstöd (UFöU4)
Beredning
Prop. 2015/16:152 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj 2016 kl. 09.00Bilagor