Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Tisdag 2016-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-11-15 11:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Proposition 2016/17:32
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning, Magnus Bergman m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten

7. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Information
Proposition 2016/17:33
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning, Magnus Bergman m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 november 2016 kl. 09.00

Bilagor