Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2017-06-01 09:00
Plats: RÖ05-30

1. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Justering
Proposition 2016/17:128 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

2. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2016/17:UFöU3 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)
Justering
Proposition 2016/17:127 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst3.

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2016/17:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak

5. Svensk deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)
Justering
Proposition 2016/17:177
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2016/17:UFöU5 Svensk deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)

7. Justering av protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

Bilagor