Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-11-17 kl. 09:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-11-17 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Beredning
Prop. 2016/17:33 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Beredning
Prop. 2016/17:32 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november 2016 kl. 09.00

Bilagor