Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:UFöU201706010900 Torsdag 2017-06-01 kl. 09:00

Torsdag 2017-06-01 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2017-06-01 kl. 09:00
Plats: RÖ5-30