Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-12-01 10:30
Plats: RÖ5-30

1. Information från Försvarsdepartementet och Försvarsmakten
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten

2. Justering av protokoll

3. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:33 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2016/17:32 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december 2016 kl. 09.00

Bilagor