Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-12-08 kl. 09:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-12-08 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Information om insatser från Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet
Enhetschefen för enheten för militär förmåga och insatser och ledning Magnus Bergman, Försvarsdepartementet
Departementssekreterare Joakim Niclasson, Försvarsdepartementet
Departementssekreterare Henric Arnoldsson, Försvarsdepartementet
Politiskt sakkunnig Annelie Gregor, Försvarsdepartementet
Kansliråd Jessika Swärdström, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Justering
Prop. 2016/17:33 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2016/17:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos
utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, tisdagen den
13 december 2016

5. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Justering
Prop. 2016/17:32 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

6. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2016/17:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak, tisdagen den 13 december 2016

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

Bilagor