Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2017-05-02 11:00
Plats: RÖ

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svensk deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)
Information
Proposition 2016/17:177
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överbefälhavare Micael Bydén m.fl., Försvarsmakten
Chef för Must Gunnar Karlson, m.fl., Must

7. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Information
Proposition 2016/17:128
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överbefälhavare Micael Bydén m.fl., Försvarsmakten
Chef för Must Gunnar Karlson, m.fl., Must

8. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)
Information
Proposition 2016/17:127
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överbefälhavare Micael Bydén m.fl., Försvarsmakten
Chef för Must Gunnar Karlson, m.fl., Must

9. Kanslimeddelanden

10. Övriga frågor

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 4 maj 2017 kl. 09.00

Bilagor