Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2017-05-04 kl. 09:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2017-05-04 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Proposition 2016/17:128 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)
Beredning
Proposition 2016/17:127 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj 2017 kl. 09:00

Bilagor