Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2017-05-11 09:00
Plats: RÖ05-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:128 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU4)
Fortsatt beredning
Proposition 2016/17:127 och motioner
Föredragande: Fredrik Kirst

4. Svensk deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) (UFöU5)
Beredning
Proposition 2016/17:177
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj 2017 kl. 09:00

Bilagor