Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:1 Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-11-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:1
Datum och tid: 2017-11-14 11:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Information
Proposition 2017/18:32
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten
Ställföreträdande chef Kristina Bergendal m.fl., MUST

7. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Proposition 2017/18:31
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten
Ställföreträdande chef Kristina Bergendal m.fl., MUST

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 november 2017 kl. 09.00

Bilagor