Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:10 Torsdag 2018-06-07 kl. 11:30

Torsdag 2018-06-07 kl. 11:30

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:10
Datum och tid: 2018-06-07 11:30
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats Mali (UFöU4)
Justering
Proposition 2017/18:180 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2017/18:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, onsdagen den 13 juni 2018

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

Bilagor