Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:2 Torsdag 2017-11-23 kl. 08:00

Torsdag 2017-11-23 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:2
Datum och tid: 2017-11-23 08:00
Plats: RÖ5-30

1. Proposition om Pesco (UFöU3)
Information
Statssekreterare Jan Salestrand, ämnesråd Ola Hedin, rättssakkunnig Victor Hagstedt och departementssekreterare Nujin Tasci, Försvarsdepartementet
Utrikesråd Anna-Karin Eneström och kansliråd Daniel Olsson, Utrikesdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Mottagande av motioner

4. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Beredning
Proposition 2017/18:32 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

5. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Beredning
Proposition 2017/18:31 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 november kl. 11.15.

Bilagor