Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:UFöU201711300900 Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00

Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00

Planerat sammanträde

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Datum och tid: Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00
Plats: Rö5-30