Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:3 Tisdag 2017-11-28 kl. 11:15

Tisdag 2017-11-28 kl. 11:15

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:3
Datum och tid: 2017-11-28 11:15
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (UFöU3)
Beredning
Proposition 2017/18:44 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Ev. beslut om att kalla regeringen till överläggning om den svenska implementeringslistan till Pesco (RO 7 kap. 12 §)

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 30 november 2017 kl. 09.00

Bilagor