Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:4 Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00

Torsdag 2017-11-30 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:4
Datum och tid: 2017-11-30 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen (UFöU3)
Justering
Proposition 2017/18:44 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2017/18:UFöU3 Sveriges deltagande i det permanent strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen, onsdagen den 6 december 2017

4. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:32 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Fortsatt beredning
Prop. 2017/18:31 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 december 2017 kl. 12.00

Bilagor