Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:5 Tisdag 2017-12-05 kl. 12:00

Tisdag 2017-12-05 kl. 12:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:5
Datum och tid: 2017-12-05 12:00
Plats: RÖ5-30

1. Överläggning med regeringen om den svenska genomförandeplanen till Pesco
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet

2. Justering av protokoll

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 december 2017 kl. 09.00

Bilagor