Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:6 Torsdag 2017-12-07 kl. 09:00

Torsdag 2017-12-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:6
Datum och tid: 2017-12-07 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Justering
Prop. 2017/18:32 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2017/18:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i Natos
utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan, fredagen den
15 december 2017

4. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Justering
Prop. 2017/18:31 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2017/18:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den militära
utbildningsinsatsen i Irak, fredagen den 15 december 2017

6. Kanslimeddelanden

7. Övriga frågor

Bilagor