Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:7 Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Tisdag 2018-05-15 kl. 11:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:7
Datum och tid: 2018-05-15 11:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)
Information
Proposition 2017/18:180
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Statssekreterare Jan Salestrand m.fl., Försvarsdepartementet
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre m.fl., Försvarsmakten

7. Kanslimeddelanden

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 maj kl. 09.00

Bilagor