Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:8 Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-17 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:8
Datum och tid: 2018-05-17 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Mottagande av motion

3. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU4)
Beredning
Proposition 2017/18:180 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdag den 31 maj 2018 kl. 09.00

Bilagor