Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2017/18:9 Torsdag 2018-05-31 kl. 09:00

Torsdag 2018-05-31 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2017/18:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2017/18:9
Datum och tid: 2018-05-31 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats Mali (UFöU4)
Fortsatt beredning
Proposition 2017/18:180 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdag den 7 juni 2018 kl. 11.30

Bilagor