Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:1 Torsdag 2018-11-15 kl. 08:00

Torsdag 2018-11-15 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2018/19:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:1
Datum och tid: 2018-11-15 08:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Information
Proposition 2018/19:5
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren m.fl., Försvarsmakten

7. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Proposition 2018/19:6
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Chef för ledningsstaben viceamiral Jonas Haggren m.fl., Försvarsmakten

8. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Beredning
Proposition 2018/19 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

9. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Beredning
Proposition 2018/19:6 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

10. Kanslimeddelanden

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 november 2018 kl. 09.00

Bilagor