Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:2 Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Torsdag 2018-11-22 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2018/19:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:2
Datum och tid: 2018-11-22 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och
rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)

Beredning
Proposition 2018/19:5 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

3. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Beredning
Proposition 2018/19:6 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

4. Kanslimeddelanden

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2018 kl. 09.00

Bilagor