Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:4 Torsdag 2019-05-09 kl. 08:00

Torsdag 2019-05-09 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2018/19:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:4
Datum och tid: 2019-05-09 08:00
Plats: RÖ5-30

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Information
Proposition 2018/19:69
Utrikesminister Margot Wallström m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
General Michael Claesson m.fl., Försvarsmakten

7. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Proposition 2018/19:69
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

8. Kanslimeddelanden

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2019 kl. 09.00

Bilagor