Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2018/19:5 Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Torsdag 2019-05-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2018/19:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2018/19:5
Datum och tid: 2019-05-16 09:00
Plats: RÖ5-30

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Proposition 2018/19:69
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 maj 2019 kl. 12.00

Bilagor