Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:1 Torsdag 2019-11-14 kl. 07:45

Torsdag 2019-11-14 kl. 07:45

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:1
Datum och tid: 2019-11-14 07:45
Plats: RÖ5-30

1. (07:45) Sammanträdets öppnande

2. Upprop
Upprop av ledamöter och suppleanter i utskottet

3. Val av ordförande

4. Val av vice ordförande

5. Ordföranden tar över ledningen av förhandlingarna

6. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Information
Proposition 2019/20:27
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Generalmajor Urban Molin m.fl., Försvarsmakten

7. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Information
Proposition 2019/20:28
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Generalmajor Urban Molin m.fl., Försvarsmakten

8. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Information
Proposition 2019/20:29
Kabinettssekreterare Annika Söder m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Generalmajor Urban Molin m.fl., Försvarsmakten

9. Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan (UFöU1)
Beredning
Proposition 2019/20:27 och motioner
Föredragande: Ingrid Svensson

10. Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak (UFöU2)
Beredning
Proposition 2019/20:28 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

11. Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (UFöU3)
Beredning
Proposition 2019/20:29 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

12. Kanslimeddelanden

13. Övriga frågor

14. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 november 2019 kl. 09.00

Bilagor