Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:10 Torsdag 2020-05-07 kl. 09:00

Torsdag 2020-05-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:10
Datum och tid: 2020-05-07 09:00
Plats: RÖ5-32

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU4)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:86 och motioner
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Mottagande av motion
Fråga om mottagande av motion 2019/20:750 yrkande 1 av Björn Söder m.fl. (SD) från utrikesutskottet

4. Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (UFöU5)
Fortsatt beredning
Proposition 2019/20:110 och motioner
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj 2020 kl. 09.00

Bilagor