Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:12 Torsdag 2020-06-04 kl. 08:00

Torsdag 2020-06-04 kl. 08:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:12
Datum och tid: 2020-06-04 08:00
Plats: Förstakammarsalen

1. Justering av protokoll

2. Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali (UFöU4)
Justering
Föredragande: Britt-Marie Hartvig

3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2019/20:UFöU4 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali, torsdagen den 11 juni 2020

4. Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland (UFöU5)
Justering
Föredragande: Eva Nilsson Mansfeld

5. Kanslimeddelanden

6. Övriga frågor

Bilagor