Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2019/20:13 Torsdag 2020-07-09 kl. 13:00

Torsdag 2020-07-09 kl. 13:00

Föredragningslista

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2019/20:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2019/20:13
Datum och tid: 2020-07-09 13:00
Plats: RÖ5-32

1. Information om Afghanistan
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överste Andreas Odung m.fl., Försvarsmakten
Information

2. Information om Irak
Utrikesminister Ann Linde m.fl., Utrikesdepartementet
Försvarsminister Peter Hultqvist m.fl., Försvarsdepartementet
Överste Andreas Odung m.fl., Försvarsmakten
Information

3. Kanslimeddelanden

4. Övriga frågor

Bilagor